AFLYST!! Forældrekursus "Anbring først iltmasken på dig selv"

21.11.2015 kl. 09:30 Odin Havnepark, Odense C
Køb billet

Billetsalget er slut

 

Anbring først iltmasken på dig selv. En hel dag med forplejning, hvor det handler om at være forældre til et handicappet barn.

DETTE ARRANGEMENT ER DESVÆRRE AFLYST!


Anbring først iltmasken på dig selv

Se opdateret program på www.rett.dk

9:30 til 10: 00 Morgenmad og kaffe
10:00 til 12 Foredrag
12:00 til 13:00 Frokost, hygge og netværk
13:00 til 16:30 Foredrag, øvelser med kaffepause

Vi kender alle instruktionen fra flyrejsen: Falder trykket i kabinen, skal du først anbringe iltmasken på dig selv, derefter på dit barn. Denne uvante tanke er indlysende rigtig: en iltfattig voksen er ikke i stand til at tage sig af sit barn på forsvarlig vis.

Dagens oplæg bygger på den samme idé: for at kunne blive ved med at drage omsorg for dit barn, lille som stort, er du nødt til at kunne tage vare på dig selv, dine følelser og behov, med god samvittighed. At få et ekstra sårbart barn er en meget stor udfordring for alle familier: først den svære tilpasningsproces og så de mange daglige udfordringer. Selv om vi gør os umage hele tiden, synes vi måske ikke, det nytter nok, og vi føler afmagt – ender over kortere eller længere tid i tilstande af iltmangel, hvor vi har mistet kontakten til os selv – og måske overidentificerer os med vores barn. Derfor sætter oplægget fokus på:

Hvad stiller vi op med følelserne?

- De ”forbudte” følelser som sorg, vrede, angst og skyld

- Mænds og kvinders forskellige, men ligeværdige, måde at håndtere følelser på

- Stress, når bølgerne går højt og alt ender i kaos

- Glædens livgivende kraft

Og hvordan kommunikerer vi klart og hensigtsmæssigt?

- Om konflikter, konfliktoptrapning og personlig ”konfliktstil”

- Inspiration til klar og konstruktiv kommunikation:

- Om grundlæggende værdier som respekt og åbenhed samt konkrete ”værktøjer”

- Om glæden ved at føle sig hørt og set

Hovedvægten vil være på oplæg, men der vil også indgå praktiske øvelser, samtale og tid til personliggørelse af ny viden. Forløbet plejer at være ganske muntert.

Oplæg ved Marianne Lykke, cand. mag. og psypkoterapeut MPF og selv mor til et barn med en funktionsnedsættelse.


Tilmelding med EAN-nummer: send mail til marlene@rett.dk med følgende oplysninger:

  • EAN-nummer
  • Navn op institution eller myndighed
  • Antal billetter
  • Navn på deltagere
  • Navn og kontaktoplysning på kontaktperson